de naam Beaufort en varianten

 

In 1947 waren er 102 mensen die naam Beaufort droegen. In 2007 zijn het er 115. In Zeeland wonen minder dan 10 mensen met de naam Beaufort.  1. aantal naamdragers per gemeente in 2007 in Nederland (bron: Meertens Instituut)Het kleine aantal naamdragers heeft er mede toe geleid dat ons onderzoek zich niet beperkt tot het zoeken naar een rechtstreekse afstamming. We onderzoeken het voorkomen van de naam Beaufort in Zeeland vanaf de zestiende eeuw. Daarnaast besteden wij aandacht aan onze andere voorouders.

Uiteindelijk willen we komen tot het verhaal van onze voorouders.


Beaufort uit Zichem

Men zegt dat de Beauforts uit Zeeland gevluchte Hugenoten zijn. Het onderzoek lijkt te leiden naar de Waalse Refugiees. De oudste tot nu toe gevonden Beaufort in Zeeland (van onze familie) komt halverwege de 17e eeuw van Sichem (Zichem, Brabant) naar Arnemuiden.


Beaufort naar Haarlem

Er zijn ook andere Beauforts naar Nederland gekomen: rond 1775 arriveert Alexander Beaufort in Haarlem.


De Beaufort

Naar de "rijke tak" De Beaufort is al veel genealogisch onderzoek gedaan.
Pierre de Beaufort, kleermaker en koopman te Sedan is de stamvader van de Nederlandse tak van de familie De Beaufort. Zijn voorouders hebben wij terug kunnen vinden tot circa 1540 te Meaux.Verbasteringen?

De naam Beaufort komt ook in andere vormen voor: Befort, Bevort.

Befort

Bevort

Bevort/akte van bekendheid Frederik Beekman

Jacob Bevort en Dorthe Schneider erven

Wie is Jacob Bevort?


De naam Bevoort blijkt van De Beauvoir te zijn afgeleid.


Verder komen voor in Nederland:

Van Bevoort

Bavoort

BovoortDe naam Beaufort is zoals zeer veel familienamen van een toponiem (aardrijkskundige naam) afgeleid. Deze namen geven aan waar men vandaan kwam (herkomstnamen), welk gebied of landgoed men bezat of beheerde, of welke huizen men al dan niet met bijhorend land in eigendom of huur had.Beaufort in Belgie

In Belgie wonen meer mensen, 261, met de naam Beaufort dan in Nederland, 115 mensen. Met name in de provincie Luik.