Van Bevoort

 

Van Bevoort te Amsterdam

De herkomst van Bevoort of Bavoort ? 

Voormalig adellijk huis dat moet gestaan hebben in het Overkwartier der provincie Utrecht ten Oosten van Leusden en waarvan de tegenwoordig nog daar gevonden wordende Bevoortste molen zijnen naam zoude ontleenen Voor weinige jaren werd aldaar nog een tol geheven welke den naam droeg van Bavoortse tol. Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Volume 2,

A. J. van der Aa

In Amsterdam treffen we vanaf 1659 een familie Van Bevoort aan. De familie is  overwegend Hervormd. De herkomst is niet bekend. De naam wordt in Amsterdam ook wel gespeld als Van Bevoord(t), Van Bavoort, Van Bievoort.

Wellicht is ook hier een relatie met Enkhuizen, Delft en De Beauvoir in Brielle en Den Haag. En kan iemand aanvullen. Zie Bevoort hierboven.


Wat is er bekend in Amsterdam:


I.1 Van BEVOORT, Joannes , overleden < 1677.

Gehuwd <1659 met HOFMANS, Magdalena (I.2), overleden < 1693. Bij huwelijk Johannis in 1693: ouders doot. Zij hertrouwt (ca 1677) met BAARS, Engel.

Uit dit huwelijk:

1. m Van BEVOORT, Cornelis , gedoopt op 21‑01‑1659 te Amsterdam (zie II.1).

2. m Van BEVOORT, Claas (II.3), geboren ca 1660, getuige bij huwelijk broer Johannis van Bevoort in 1693.

3. m Van BEVOORDT, Samuel, gedoopt op 06‑06‑1661 te Amsterdam (zie II.4).

4. m Van BEVOORT, Johannes, gedoopt op 01‑02‑1664 te Amsterdam (zie II.6).


Bij de generatie Johannes van Bevoort en Hofmans horen ook Elisabeth Van Bevoor(d)t (in 1661) en Abraham Van Bevoort die als doopgetuige worden genoemd (in 1664).

Ook is er nog een Helena Bavort die 31-10-1677 getuige is bij de doop van Caspar Baars, zoon van Magdalena Hofmans en Engel Baars.


Bij de volgende generatie hoort ook (een) Elisabeth Van Bevoort die als doopgetuige wordt genoemd in 1688 en 1689.


Mogelijk is:

van BEVOORT, Elisabeth  x van HOVE, Pieter, overleden 2‑01‑1739 Amsterdam (wed van Pieter van Hove).


Zij is doopgetuige:

29‑8‑1694: bij de doop van Maghdaleena van Bevoordt zv Samuel en Joosje Dircks.

2‑11‑1701: Engelbert v Caspar Baars (zoon van Baars x Hofman) moeder Anna Hooft getuigen Joannes Hooft, Elisabeth van Bevoort)

2-11-1707: Engelbert, vader Casper Baars, moeder Anna Hooft, getuigen Joannes Hooft, Elisabeth van Bevoort.

3-12-1710: Pieter, vader Jannes Lammen, moeder Maria Mouris, getuigen Pieter van Hove, Elisabeth van Bevoort.


II.1 Van BEVOORT, Cornelis, gedoopt op 21‑01‑1659 te Amsterdam (getuige(n): Hendrik Barents, Willempje Jans, weduwe van Tobyas Ots(en))

Gehuwd voor de kerk op 24‑jarige leeftijd te Amsterdam met PERKER (Percker(s), Parker), Elsie (II.2).

Uit dit huwelijk:

1. m Van BEVOORT, Joannes (III.1), gedoopt op 10‑08‑1684 te Amsterdam (getuige(n): Magdalena Botmans, Annitje Perker, Engel de Baars).

2. m Van BEVOORT, Willem (III.2), gedoopt op 22‑02‑1686 te Amsterdam (getuige(n): Willem Adolphus, Marritje Schaddoij?).

3. m Van BEVOORT, Jacobus (III.3), gedoopt op 28‑02‑1688 te Amsterdam (getuige(n): Engel Baars, Elisabeth van Bevoort).

4. v Van BEVOORT, Magdalena (III.4), gedoopt op 18‑09‑1689 te Amsterdam (getuige(n): Engel Baart, Elisabeth van Bevoort).

5. v Van BEVOORT, Anna (III.5), gedoopt  op 11‑05‑1691 te Amsterdam (getuige(n): Cornelis Rietveld, Marritie Perker).

6. m Van BEVOORT, Joannes (III.6), gedoopt  op 07‑05‑1693 te Amsterdam (getuige(n): Barent Hassink, Annetie Perker).

7. m Van BEVOORT, Joannes (III.7), gedoopt op 06‑01‑1696 te Amsterdam (getuige(n): Barend Pieter Hassink, Annetje Jans).


II.4 Van BEVOORDT, Samuel, 6‑6‑1661 vader Joannes van der Voort en moeder Madelena Hofmans. (getuige(n): G. Engelbaans, Elisabeth van Bevoordt). Hij is net als zijn broer Joannes en Cornelis Hervormd en gedoopt in de Westerkerk.

De dochter van Samuel x Joosje Dircks heet Maghdalena, naar de moeder van Samuel.

Uit deze relatie:

1. v Van BEVOORDT, Maghdalena (III.8), gedoopt (Hervormd) op 29‑08‑1694 te Amsterdam (getuige(n): Engel Baars en Elisabeth van Bevoordt), begraven op 24‑02‑1697 te Amsterdam op 2‑jarige leeftijd, Maddelena, kind van Samuel Bevoort.


II.6 Van BEVOORT, Johannes, wapensnijder (1737), gedoopt   op 01‑02‑1664 te Amsterdam (getuige(n): Abraham van Bevoort, Hester Jacobs). Overleden 23-02-1737.

BEVOORT (Johannes van) was een houtgraveur, plaat‑ en stempelsnijder te Amsterdam, bij wien in 1693, toen hij in de Hartenstraat woonde, Adriaan Le Duc besteed werd, om er het graveeren in koper en hout, bepaaldelijk ook het stempelsnijden te leeren. In 1698 komt hij nog te Amsterdam voor. Op verschillende titelbladen van uitgaven van Barent Bos te Rotterdam omstreeks dien tijd staat een door hem in hout gesneden vignet (Nieuw Nederlands Biografisch woordenboek).


doopgetuige:

1710: Johannes, vader Casper Baars, moeder Anna Hooff.


Gehuwd voor de kerk op 29‑jarige leeftijd te Amsterdam, getuigen:  Claas van Bevoort en  Catharina Ligtermoet van Waarendorp.

Echtgenote is LICHTERMOET, Catharina Claesina, 17 jaar oud (II.7), gedoopt (RK) op 08‑02‑1676 te Warendorf (D) (getuige(n): Catharina Lichtermoet), overleden op 13‑06‑1737 te Amsterdam op 61‑jarige leeftijd, begraven op 13‑06‑1737 te Amsterdam, dochter van LICHTERMOET (Lichtermuth), Peter Ernst  en SCHURMAN, Anna.

Uit dit huwelijk:

1. v Van BEVOORT, Clara (III.9), gedoopt   op 05‑01‑1695 te Amsterdam (getuige(n): Pieter van Hove, Geertruijd Lichtermoet).

2. m Van BEVOORT, Joannes, gedoopt   op 20‑11‑1697 te Amsterdam (zie III.10).

3. v Van BEVOORT, Maddelena  (III.12), gedoopt (Hervormd) op 07‑04‑1700 te Amsterdam.

4. m Van BEVOORT, Godefridus, gedoopt (Hervormd) op 01‑01‑1702 te Amsterdam (zie III.13).


III.10 Van BEVOORT, Joannes, gedoopt (Hervormd) op 20‑11‑1697 te Amsterdam (getuige(n): Engel Baars, Elisabeth van Bevoort), overleden < 1779.


doopgetuige:

8-11-1739: Godefridus, vader Godefridus Koopman, moeder Barber Huijsman, getuigen Johannes van Bevoort Alida Leer.

1750: Catrina, vader Godefridus van Bevoort, moeder Johanna Jacoba van Hees.

1754: Johannes, vader Godefridus van Bevoort, moeder Johanna Jacoba van Hees.

8-9-1754: zoon Johannes, vader Huijg Munster, moeder Geertruij de Lamorie, getuigen Johannes van Bevoort, Alida Leer.

1757: Alieda, vader Godefridus van Bevoort, moeder Johanna Jacoba van Hees.

16-9-1750: zoon Wilhem Hugo, vader Huijg Munster, moeder Geertruij de l' Amoury, getuigen Johannes van Bevoort, Cornelia de l' Amoury.

1755: Johannes, vader Godefriedus van Bevoort, moeder Johanna Jacoba van Hees

1760: Johannis, vader Godefriedus van Bevoort, moeder Johanna Jacoba van Hees.


Gehuwd voor de kerk op 41‑jarige leeftijd op 17‑05‑1739 te Amsterdam met LEER, Alida (III.11), overleden op 17‑02‑1779 te Amsterdam, woonde 1779 Pieter Jacobstraat te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. m Van BEVOORT, Johannes (IV.1), gedoopt  op 08‑01‑1741 te Amsterdam (getuige(n): Christoffel Leer, Maria van Langenhout).

2. v Van BEVOORT, Geertruij (IV.2), gedoopt op 25‑11‑1742 te Amsterdam (getuige(n): Christoffel Leer en Maria van Langenhoudt). Trouwt 6‑02‑1766 JOORMAN, Anthony gedoopt 01‑07‑1742 Amsterdam, overleden 20‑08‑1767 Amsterdam

3. m Van BEVOORT, Joannis(IV.3), gedoopt  op 28‑10‑1744 te Amsterdam (getuige(n): Christoffel Leer en Maria van Langenhout).

4. v Van BEVOORT, Catharina (IV.4), gedoopt op 16‑10‑1746 te Amsterdam (getuige(n): Christoffel Leer en Maria van Langenhout).


III.13 Van BEVOORT, Godefridus, schrijver op 's Lands werf (=marinewerf op het Kattenburg), gedoopt  op 01‑01‑1702 te Amsterdam (getuige(n): Godefridus Lichtermoet en Elsie Lichtermoet), begraven op 02‑06‑1771 te Amsterdam op 69‑jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 47‑jarige leeftijd op 30‑12‑1749 te Amsterdam  met Van HEES, Johanna Jacoba , overleden op 03‑02‑1765 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. v Van BEVOORT, Catharina (IV.6), gedoopt  op 20‑09‑1750 te Amsterdam (getuige(n): Johannes van Bevoort en Alida Leer).


doopgetuige 25-2-1787: Simon Petrus, vader Fredrik Crous, moeder Maria van den Broeke, getuigen Simon Meijer, Catharina van Bevoord.


Ondertrouwd te Amsterdam met MEIJER, Simon , broodbakker. Simon wordt in 18‑09‑1781 poorter. Hij woont voor 1781 te Ultern, graafschap Lippe.


2. v Van BEVOORT, Johanna (IV.7), gedoopt op 13‑02‑1752 te Amsterdam (getuige(n): Elisabeth van Hees, Anthonij van Hees). Mogelijk overleden: 1‑10‑1762 Johanna Bievoort op de Anjeliersgragt tussen den Tweeden en Derden ring. 

3. m Van BEVOORT, Johannes (IV.8), gedoopt op 03‑03‑1754 te Amsterdam (getuige(n): Johannes van Bevoort en Alida Leer).

4. m Van BEVOORT, Johannes (IV.9), gedoopt op 08‑10‑1755 te Amsterdam (getuige(n): Johannis van Bevoort, Catrina Lichtermoet) 

5. v Van BEVOORT, Alieda (IV.10), gedoopt op 06‑07‑1757 te Amsterdam (getuige(n): Johannes van Bevoort en Alida Leer), begraven op 14‑09‑1757 te Amsterdam, 70 dagen oud.

6. m Van BEVOORT, Johannes [4] (IV.11), korendrager, gedoopt op 30‑03‑1760 te Amsterdam (getuige(n): Johannes van Bevoort en Alida Leer). Johannes wordt 24‑08‑1784 poorter.


Daarnaast zijn er nog enkele Van Bevoort’s die nog niet in relatie tot elkaar kunnen worden gebracht:


van BAVORT, Marijen

doopgetuige 20-3-1735: Barent, vader Barent van Broekhuijsen, moeder Hendrickje Vermeulen, getuigen Hendrick Vermeulen, Marijen van Bavoort.


van BEEVOORT, Helena

doopgetuige 1763: Matthijs Pieter en Johannes Lodewijk (tweeling) vader Lodewijk Beekel, moeder Anna Elizabeth van Beevoort, getuigen Pieter Pietersen, Helena van Beevoort, Johannes Raueh.


van BEEVOORT, Christina overleden 05‑04‑1810 Amsterdam (Westerkerk).


van BEVOORT, Wijntje overleden na 1786, trouwt BEVERS, Barend, overleden 18‑03‑1786 Amsterdam.


Zij is doopgetuige in Amsterdam:

11-12-1743; Swaantie, vader Gerret ter Denge, moeder Swaantie Heulssink, getuigen Barent Beevers, Weijntie van Bavoort.

21-9-1766:  Barent, vader Willem Harmsen, moeder Dirkje Bevers getuigen Jan Bevers, Wijntje van Bevoort.

21-5-1769 Wijntje, vader Willem Harmsen, moeder Dirkje Bevers, getuigen Barent Bevers en Wijntje van Bevoort.


Kinderen:

1. Margrietje, gedoopt 18‑11‑1736 Amsterdam, getuigen Lammert Bevers en Femmetje Bevers.

2. Johanna, gedoopt 24‑01‑1745 Amsterdam, getuigen  Gerrit den Denge en Swaantje Hulsingh.

3. Barend, gedoopt 28‑05‑1747 Amsterdam, getuigen: Lammert Beevers, Johanna Smiemans.


van BEVOORT, Pieter

getuige bij doop 15‑5‑1774 Barend Hamsen, v Wilm, moeder Dirkije Bevers, getuige Pieter van Bavoort en Johanna Bevers.


van BEVOORD, Cornelis

koopman, geboren circa 1726 overleden 21‑07‑1796 Amsterdam (±70 jaar oud).


In 1799 wordt zijn:

“ alleruitmuntendst KABINET der NATUURLYKE HISTORIE, bevattende, behalven eene aanmerkelyke en kostbare Verzameling van ZELDZAAMHEDEN, in alle de vakken van de Natuurlyke Historie, eene groote menigte ANATOMISCHE PREPARATEN, zo van het Menschelyk Lichaam‑, als van een groot aantal Dieren : in deeze Verzameling munten niet alleen leerzame en kostbaare, maar ook byzonder zeldzaame stukken”  verkocht.


Zie ook de volgende Cornelis:


van BEVOOR(D)T, Cornelis

koopman (Cornelis wordt 3‑2‑1762 poorter). Overleden 27‑06‑1796 Amsterdam (impost f 8,‑) ondertrouw 18‑09‑1761 Amsterdam SPIERING, Sandrina Jacoba overleden 18‑06‑1790 Amsterdam (Huisvrouw van Cornelis Bevoord. Nieuwe en Engelse kerk.)


doopgetuige? 26-8-1793, Jacoba Cornelia, vader Jacob Walraven, moeder Wilhelmina Boursse, getuige Cornelis van Bevoordt.


van BEVOORT, Lucas

doopgetuige in Amsterdam i23-8-1804:  Joanna Fredrica, vader Johan Fredrik Bekker, moeder Elizabeth Koning, getuigen Lucas Bevoort, Joanna Smit.

religie Rooms‑Katholiek.


van BEVOORT, Pietertje

doopgetuige in Amsterdam 10-4-1811, Leendert, vader Simon Schaasberg, moeder Aleijda Swartsenburg, getuigen Leendert Swartsenburg, Pietertjen Bevoort


van BEVOORT, NN

Kinderen:

1. Anna Elisabeth overleden 07‑10‑1780 Amsterdam (laatst weduwe van Jacob Minne), trouwt voor 1738 RIJPER, Jan.

Kind:

    1. Anna Elisabeth,  gedoopt 05‑03‑1738 Amsterdam (doopgetuigen:             Johannes van Bevoort, Elizabeth van Bevoort)

Zij hertrouwt:

MINNE, Jacob overleden <1780

Trouwt 1 voor 1753 BOURSE, Maria overleden18‑07‑1753 Amsterdam (huisvrouw van Jacob Minne)

Trouwt 2 20‑11‑1753 Amsterdam van BEVOORT, Anna Elisabeth


2. Elsje overleden 21‑01‑1792 Amsterdam, ondertrouw 2 07‑06‑1771 Amsterdam MULLER, Gabriel overleden 20‑06‑1781 Amsterdam.


3. Maddelena Trouwt voor 1760 van TONDEREN, Pieter Pietersen overleden voor 1793.


doopgetuige:

2-5-1762 Maria Magdalena, vader Jan Coerlant moeder Anna Elsebe Pieters, getuigen Pieter Pietersen Magdalena van Bievoort.

28-10-1764 Cornelis, vader Nicolaas Holtsz, moeder Catharina Rodes, getuigen Pieter Pietersen, Magdalena van Bevoordt.

1-3-1767 Magdalena, vader Lodewijk Hendrik Bekell moeder Anna van Bevoort, getuigen Pieter Pietersen van Tonnern Magdalena van Bevoort.

5-11 1782 Pieter, vader Dirk van Rhoon, moeder Maria Magdalena van Tonderen, getuigen Pieter van Tonderen, Magdalena van Bevoord.

24-3-1788 Magdalena Petronella, vader Jacob Pieter van Tonderen, moeder Jacoba Cornelia Carolina de Graet, getuigen Pieter van Tonderen, Magdalena van Bevoord.

1793 Magdalena, vader Jan van Tonderen, moeder Elisabeth Margaretha Halder, getuige Magdalena van Bevoordt weduwe van Pieter van Tonderen.


Kinderen:

1. Lodewijk Hendrik PIETERSE, gedoopt 26‑08‑1760 Amsterdam (doopgetuigen: Lodewijk Hendrik Bekel en Anna Elisabeth van Bevoort)

2. Jan PIETERSE, gedoopt 07‑02‑1762 Amsterdam (doopgetuigen: Jan Kortland en Anna Elsebe Pieters)

3. Jacob Pieter PIETERSEN, gedoopt 04‑11‑1764 Amsterdam (doopgetuigen: Jacob Obrecht, Maria Welders)

4. Christina Jacoba PIETERSEN gedoopt 22‑07‑1767 Amsterdam (doopgetuigen: Albert Muller, Cristina Cruijdorp)

5. Cornelis PIETERSEN, gedoopt 28‑06‑1769 Amsterdam (doopgetuigen: Lucas Meindert Smit, Anna Christina Toomses)

6. Lucas PIETERSEN, gedoopt 28‑06‑1769 Amsterdam (doopgetuigen: Lucas Meindert Smit, Anna Christina Toomses).

7. Johan Hendrik PIETERSEN, gedoopt 29‑09‑1773 Amsterdam  (doopgetuigen: Johan Hindrich Mittelhuijser, Abel Hunermans).


van BEVOORT, Anna Elisabeth

trouwt BEKEL, Lodewijk Hendrik 06‑06‑1760 Amsterdam, overleden 03‑06‑1805 Amsterdam.


Zij is doopgetuige 26 april 1771: Lodewijk, vader Philip Beekel, moeder Dorothea Elizabeth Kulenbeek,  getuigen Lodewijk Beekel en Anna Elizabeth van Bevoort.


Kinderen (2):

1. Anna Henrietta, (Evangelisch‑Luthers) ~ 31‑01‑1762 Amsterdam (getuigen: Mathijs Christiaan Bekel en Maria Henrietta Bekel).

2. Matthijs Pieter, (Evangelsich‑Luthers) ~ 07‑09‑1763 Amsterdam (getuigen: Pieter Pietersen, Helena van Beevoort, Johannes Raueh).

3. Johannes Lodewijk, (Evangelisch‑Luthers) ~ 07‑09‑1763 Amsterdam (getuigen: Pieter Pietersen, Helena van Beevoort, Johannes Raueh).

4. Georg Lodewijk, (Evangelisch‑Luthers) ~ 18‑08‑1765 Amsterdam (getuigen: Geord Munnich, Johanna Holstein)

5. Magdalena, (Evangelisch‑Luthers) ~ 01‑03‑1767 Amsterdam (getuigen: Pieter Pietersen van Tonnern, Magdalena van Bevoort).

6. Maria Henrietta, (Evangelisch‑Luthers) ~ 16‑05‑1770 Amsterdam (getuigen: Johan Adam Braun en Maria Henrietta Bekel).


BEVOORT, Theresia x de GRAE, Mathias

Kind:

1. Simon de GREE, (RK) ~ 19‑01‑1710 Amsterdam (getuigen : Servatius Savogaert, Jannitie Hottaij).


van BEVOORT, Clara trouwt 22‑09‑1739 Amsterdam van HEES, Jacobus.  Zij is overleden 14‑05‑1744 Amsterdam.


BEEVOORT, Arnolda x HOLSEN, Gerrit

Kind:

1. Gerrit, ~ 24‑07‑1746 Amsterdam (doopgetuigen: Hendrik Mulier, Dirkje de Wint).
Treekerweg 1 - tolhuis/tolgaarderswoning (1883). Bavoortse Tol of D'Oude Tol.

Van 1827-1883 werd de tol vanuit herberg Huize Bavoort geïnd


Treekerweg 28 - huize Bavoort - uitspanning langs Oude Rijksweg op Arnhem (huidig gebouw 1877)