Bevort

 

Naamsaanname Bevort


 

Frederik Beekman verklaart op 17 april 1826 te Groenlo (G) voor hem en zijn vier kinderen en verdere nakomelingen de naam Bevort aan te nemen. Een deel van deze familie hanteert thans de naam Bévort.

Bron: CBG familieadvertenties Bevort

Deze naam heeft hij aangenomen omdat zijn vader Jacob Bevort heet.

Zijn vader was nimmer gehuwd met zijn moeder Saartje Beekman. Er is een verklaring voor de rechtbank van Eersten aanleg te Zutphen dd 26‑11‑1824 hierover. Deze verklaring werd afgelegd omdat bewijs van geboorte of doop in Amsterdam van Frederik niet kon worden geleverd. Deze verklaring had hij nodig in verband mijn zijn voorgenomen huwelijk. Tevens is er een verklaring van geen bezwaar van de grootmoeder van Joanna Willemina Beijerlink cq de overgrootmoeder van Frederik Beekman tegen zijn huwelijk met Joanna Willemina Beijerling.

Beide documenten zijn aangetroffen in de huwelijksbijlagen van Frederik Bevort (geb  1798).


Uit de verklaring voor de rechtbank van Eersten aanleg in Zutphen blijkt dat Frederik Bevort in het Gasthuis te Amsterdam in het najaar van 1978 is geboren en zijn vader Jacob Bevort is.  Zijn vader en moeder zijn niet getrouwd dus in hij in onecht geboren. Moeder Saartje Beekman is een maand na de geboorte na Hoorn teruggekeerd.

Jacob Bevort dienende destijds als sergeant onder het regiment van Waldeck toen alhier in garnizoen.

Frederik Beekman/Bevort is gedoopt in 1811 in Hoorn.


De toestemming van overgrootmoeder van Frederik Beekman:


“Voor Mr Jacob Joan Schluiter openbaar notaris [...] Zutphen Provincie Gelderland wonende te Zutphen en in tegenwoordigheid der nagenoemde en medeondertekende getuigen compareerde Willemina Hugens weduwe van Willem Evers, [...] wonende in het huis van Bornhof hierte stede, dewelke, als grootmoeder van moederszijde van Joanna Willemina Beierling, zonder beroep woonachtig te Groenlo dochter van wijlen de Echtelieden Joannes Beijerling en Gerarda Evers, ten opzigte van het huwelijk […] kleindochter Joanna Willemina Beierling [...]  is aantegaan met Frederik Beekman commies te Groenlo verklaard hier mede te verlenen hare toestemming dat derzelve huwelijk naar orde der wet worde voltrokken. Waarvan akte [...] gedaan en gepasseerd te Zutphen in gezegde huis Bornhof den dertienden July achttienhonderd vijfentwintig in tegenwoordigheid van Jesmen Fciohan (?), metselaarsknecht en Wessel Hendriks buiten beroep beide wonende te Zutphen[...]

Comparante verklaarde dat zij het schrijven niet verstaat, noch haaren naam weet te teekenen.”


Frederik Beekman/Bevort was ingeschreven bij de Nationale Militie onder nummer 18 b,"hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot geenen dienst heeft verplicht" (28‑05‑1825). Zijn kernmerken waren: lengte 1 el 622 strepen; aangezicht lang; voorhoofd rond; ogen blauw; neus gewoon; mond idem; kin rond; haar blond; wenkbrauwen idem.

Frederik tekent met Beekman de stukken van de Nationale Militie.


Meer informatie over deze familie Bevort is ook te vinden op http://www.vroegeretijden.nl/home van Paul Eijkhout.


Vindplaats


Noord-Hollands Archief.

Vrede- en politiegerechten

Archiefnummer:39

Inventarisnummer: 190

2. Inventaris

2.12. Vredegerecht Hoorn (1e kanton)

Civiele en andere te registreren akten

190  1824