Beauvoir wordt Bevoort

 

Bevoort

Lange tijd was onduidelijk wat de herkomst van de naam Bevoort is. Er was geen relatie met een Beaufort gevonden.


De vader van Cornelis Bevoort (circa 1919), August Herman, heeft onderzoek gedaan naar de naam Bevoort, spreek uit: beVOORT, met klemtoom op voort. Van dat onderzoek is niets op schrift bewaard gebleven. De herkomst van de naam is volgens zijn vader "bij de voort" (water) met als Bredevoort, Oxford, Coevorden etc. En dus volgens hem geen verbastering van Beaufort.
Hij wist te melden dat de familie voor die tijd een andere naam had, maar op een gegeven moment de naam Bevoort heeft aangenomen.


De oudste vindplaats van Bevoorts was lange tijd 1740 in Enkhuizen.

Uit deze familie komen twee dichters: Michiel (18e eeuw) en Harme (19e eeuw) BEVOORT, zie http://home.hccnet.nl/k.fijmaDelft

In Delft komt de naam Bevoort (met de varianten Brevoort, de Bevoort, van Bevoort, Bevoord, Beevoort) voor vanaf 1632. In 1632 trouwt in Delft Lijsbeth Ezias van Bevoort, jongedochter, wonende aan de Oude Langendijk te Delft met Gerrit Wouterszn van den Berch, jongeman,  wonende in de Voorstraat. Lijsbeth blijkt nog een broer en twee zussen te hebben in Delft.Enkhuizen

Koen Fijma heeft in Enkhuizen de bewijzen voor de verbinding met de Delftste Bevoort-familie kunnen vinden:

Michiel Josias Bevoort (23-02-1677 te Delft), zoon van Michiel Josias Bevoort (1600 ? -  03-06-1650 te Delft), gehuwd met Lijsbeth Arijens, (1600 ? - 20-11-1666 te Delft). Hij trouwt 29-jarige leeftijd te Enkhuizen met Maritje Jans. Zijn kinderen worden in Enkhuizen geboren en vestigen zich aldaar:

  1. Jan Michielsz Bevoort (Streetjen), gedoopt op 25-11-1708 te Enkhuizen (getuige(n): Aagje Gerrits), overleden ca 1760.
    Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Enkhuizen met Ebeltje Jans, gedoopt op 03-01-1731 te Enkhuizen (getuige(n): Lysbet Willemsz), dochter van Jan HERMENS en Dieuwtje BARENS.

en

  1. Jacob Bevoort, gedoopt op 04-03-1712 te Enkhuizen (getuige(n): Belijtjen Willems). Hij trouwt op 22-jarige leeftijd te Enkhuizen met Vrouwtje Simons Vos, maar zijn kinderen worden geboren te Alkmaar. Een van hen sterft spoedig na de geboorte in 1741:Brielle en Den Haag

In 2007 verscheen het artikel ‘De Beauvoir, later Bevoort. (’s-Gravenhage, Brielle, Delft)’, door L. van der Hoeven, in samenwerking met E.W. Roscam Abbing. Het is gepubliceerd in het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw 124 (2007) bladzijde 37-44.

Daaruit bleek de verbinding met Brielle en de naam Beauvoir.

Van dit artikel heb ik dankbaar gebruik gemaakt bij de samenstelling van het parenteel van Jan de Beauvoir.

Lijsbeth Ezias van Bevoort en haar broer en zussen uit Delft zijn alle vier geboren in Brielle. Bij hun doop worden de volgende namen voor de vader gehanteerd: Esaias Jaspersz, Isaias Jaspersz en Beauvoir (niet: De Beauvoir). Hij is getrouwd met Ariaentje Michiels in 1598 te Delft.


  1. Bruidegom Esaias de Beauvoir, jongeman, afkomstig uit Den Briel , wonend: Marktveld. Bruid Adriaantge Michiels, jongedochter , wonend: Oude Langendijk.


Josias Jaspersz de Beauvoir is deurwaarder van het Land van Voorne. Zijn vader, Jasper Jansz de Beauvoir is in 1566 stadsklerk van Den Briel (Brielle) en in 1595 de schout van Rockanje. Zijn vader, Jan Hendricksz de Beauvoir is deurwaarder van de Grote Raad van Mechelen, substituut procureur-generaal bij het Hof van Holland, apotheker en lid van van de schutterij Sint Joris. Hiij woont in Den Haag.

De vader van Jan Hendricksz de Beauvoir is de Beauvoir is procureur postulant van het Hof van Holland. Hij trouwt met Marieken Allardsdr (of Alaerts), zij krijgt in 1509 als gift van keizer Maximiliaan: de dienst en het officie van de lavanderie  der hofkapel in Den Haag met de woonstede daartoe behorend Dit wordt bevestigd in de giftbrief door Karel V op 20 juni 1515.


De leden van de familie De Beauvoir in Brielle en Den Haag zijn allen notabelen te noemen. Het valt op dat de familie in Delft meer behoort tot de ‘middenstand’. Josias Michielse Bevoort  (1635) en Michiel Josias Bevoort (1602) zijn schoenmaker:  1. Bruidegom Josias Bevoort, jongeman, wonend: Oude Langedijck , schoenmaker. Bruid catharina Arijens den Doijer, weduwe van Jan Maertzens Sigmont, wonend: Rijsselstraet.


Maria Michielse Josias (1642) is getrouwd met een ‘stofwercker’, Michel Josias Bevoort komt in Enkhuizen terecht wellicht via de zeevaart. Zijn nageslacht dient de VOC. Het lijkt erop of de familie ‘gedegradeerd is op de maatschappelijke ladder’.


In Delft wordt ook de naam De Beauvoir niet gebruikt. Wellicht konden zij niet schrijven. In Brielle wel, zij het zonder het voorvoegsel DE en soms wordt alleen het patroniem gebruikt. Hoe het gebruik van de naam in Den Haag is niet te achterhalen, wegens het ontbreken van doop- en trouwgegevens.


De naam De Beauvoir komt op dit moment niet meer voor in Nederland.

Er zijn nog geen 20 personen meer in Nederland die de naam Bevoort dragen in de plaatsen Ede, Amsterdam, Leidschendam-Voorburg en Delft. Zij stammen af van Jan de Beauvoir. Het geslacht is dus niet uitgestorven in de  eerste helft van de achttiende eeuw, zoals wordt verondersteld in het artikel ‘De Beauvoir, later Bevoort ('s-Gravenhage, Brielle, Delft)’ door drs L.M. van der Hoeven i.s.m. prof. drs E.W. Roscam Abbing.  1. aantal naamdragers per gemeente in 2007 in Nederland (bron: Meertens Instituut) 
Bevoort en
Beauvoir


parenteel van De Beauvoir/Bevoort

Het verleden van Bevoort door Koen Fijma 

Van Bevoort in Amsterdamhttp://beaufortgenealogie.nl/PROGEN/bevoort/bevoort-frm2.htmhttp://beaufortgenealogie.nl/PROGEN/bevoort/bevoort-frm2.htmhttp://home.hccnet.nl/k.fijma/hbstamreeks.htmlhttp://home.hccnet.nl/k.fijma/hbstamreeks.htmlVan_Bevoort.htmlhttp://home.hccnet.nl/k.fijma/hbstamreeks.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4