NSKK

"Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps"

 

NSKK In het onderzoek naar mijn voorouders stuitte ik een aantal keer op mensen die, omdat zij zich aangemeld hadden bij de NSKK, na de tweede wereldoorlog enkele maanden of jaren in gevangenschap hebben doorgebracht.

Het bleek niet eenvoudig te zijn te ontdekken wat de NSKK nu precies betekende. Daarover is betrekkelijk weinig gepubliceerd. Op internet vond ik lange tijd over dit onderwerp alleen verzamelaars van allerlei NSKK- materiaal, zoals uniformen en vlaggen.

Alex Dekker beschrijft in "Ook gij behoort bij ons", het ontstaan en de vorming van het NSKK in Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog. Met deze kennis als basis wordt de lezer meegenomen in de geschiedenis en de beweegredenen van Nederlanders in de NSKK.

Zie ook http://www.alexdekker.nl/NSKK/NSKK.html

In: Documentatie, Samengesteld ten behoeve van de Bijzondere Rechtspleging, op last van de Procureur-Fiscaal bij het bijzonder Gerechtshof te Amsterdam. Status en Werkzaamheid van de organisaties en instellingen uit de tijd der Duitse bezetting in Nederland. Uitgave: N.V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij v.h. Buijten & Schipperheijn. (Vindplaats: bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief te Den Haag) Op p. 266-277 trof ik de volgende informatie die ik voor internet heb bewerkt.

Ik denk dat een beetje licht kan werpen op de NSKK:

Nederlanders in het N.S.K.K.: groei en "Gruppe Luftwaffe"

Het Duitse N.S.K.K. als organisatie in vrede en oorlog

Nederlanders in het N.S.K.K.-W.B.N.: N.S.K.K.-Staffel des Wehrmachtsbefehlhabers in den Niederlande

Propaganda N.S.K.K.

VRIJWILLIGE VERPLICHTING TER DIENSTVERRICHTING BIJ DE N.S.K.K.-BRIGADE-LUFTWAFFE.


OVEREENKOMST TER VRIJWILLIGE VERPLICHTING