Startpagina Onderzoek Beaufort

 
 

Genealogie

Deze site laat de resultaten zien van het onderzoek naar het voorkomen van de naam Beaufort in Nederland en varianten op deze naam. Daarnaast is aandacht aan onze andere voorouders: Van der Leeuw, Van der List, Coone, Brozius, Dijkgraaf, Verduijn, Schouten, Dekkers, Wauben.

 

Sint Joris Gasthuis

Twee van mijn ooms waren volgens familieoverlevering ondergedoken in het Sint Joris Gasthuis tijdens de oorlog. Daarvan heb ik bewijs kunnen vinden in het archief in Delft, althans zij waren daar (leerling)verpleger in de loop van de oorlog.

Op de wiki-delft over het Sint Joris Gasthuis las ik:

"Gedurende de oorlog heeft het Sint Joris verschillende levens van Joden en andere onderduikers gered, door hen op te nemen in het Gasthuis. Tijdens de Hongerwinter was er veel te weinig voedsel, waardoor er in 5 maanden tijd 110 patiënten overleden. Een opvallend feit was dat in het Sint Joris weinig mensen vanwege hun geestesziekten naar concentratiekampen zijn gestuurd, dit was in andere Gasthuizen wel het geval". Over het algemeen is er weinig gepubliceerd over 'krankzinnigenverpleging' in de tweede wereldoorlog. Ik ben in de geschiedenis van het Sint Joris Gasthuis in die periode gedoken.

NSKK

In het onderzoek naar mijn voorouders stuitte ik een aantal keer op mensen die, omdat zij zich aangemeld hadden bij de NSKK, na de tweede wereldoorlog enkele maanden of jaren in gevangenschap hebben doorgebracht.

Het bleek niet eenvoudig te zijn te ontdekken wat de NSKK nu precies betekende. Daarover is betrekkelijk weinig gepubliceerd. Alex Dekker beschrijft in "Ook gij behoort bij ons", het ontstaan en de vorming van het NSKK in Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog. Met deze kennis als basis wordt de lezer meegenomen in de geschiedenis en de beweegredenen van Nederlanders in de NSKK.

In: Documentatie, Samengesteld ten behoeve van de Bijzondere Rechtspleging, op last van de Procureur-Fiscaal bij het bijzonder Gerechtshof te Amsterdam. Status en Werkzaamheid van de organisaties en instellingen uit de tijd der Duitse bezetting in Nederland. Uitgave: N.V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij v.h. Buijten & Schipperheijn. (Vindplaats: bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief te Den Haag) Op p. 266-277 trof ik de volgende informatie die ik voor internet heb bewerkt.

P.C. Hooft-prijs

Slag bij Waterloo 1815

Een van onze voorouders Henrig van der Liest (1760-1820), heeft meegedaan aan de slag bij Waterloo, tegen Napoleon.

De Slag bij Waterloo vond plaats op 18 juni 1815. In een bloedige, tien uur durende strijd werd Napoleon met zijn Grande Armée definitief verslagen door een geallieerd leger onder aanvoering van de Hertog van Wellington. Hierbij vielen tienduizenden doden en gewonden uit heel Europa, waaronder ook Nederlanders. In 1815 vochten 112 Delftse soldaten mee bij de Slag van Waterloo. Dat ontdekte de Delftse Elise Wensvoort. Zij stuitte  per toeval op het gegeven dat één van haar voorouders, Simon Wensvoort, bij Waterloo heeft meegevochten.  Zij schreef hierover een boek: 18 juni 1815 Slag bij Waterloo, een beschrijving van 112 Delftse soldaten. De informatie uit dit boek biedt een nieuw beeld op de mensen rond onze voorouder Henrig van der Liest (1760-1820).

Op deze site komen de resultaten van de onderzoeken die ik afgelopen decennia heb verricht.

Ooit begonnen met de geschiedenis van de (eerste) P.C.Hooftpijs tijdens mijn studietijd. Genealogisch onderzoek, uit nieuwsgierigheid en op zoek naar bijzondere verhalen. En andere interessante  onderwerpen.

Lucie Beaufort, oktober 2016.


Als u vragen heeft over deze site of onze informatie kunt aanvullen kunt u contact opnemen: l.beaufort55@gmail.com