Van der Leeuw

 
 

De naam Van der Leeuw is uitgebreid onderzocht door de heer Johannes Marie van der Leeuw. 
De resultaten daarvan zijn te vinden in "Vier en een halve eeuw - Familie van der Leeuw" (Wageningen 1983). Vindplaats: Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. Het is een overzicht van alle takken van de familie Van der Leeuw waarvan op dit moment nog nakomelingen in Nederland voorkomen.

Dit overzicht treft u hieronder aan, aangevuld met nieuwe gegevens.


In de oorlogsjaren 1943-1944 werd door J.M. van der Leeuw (1921) een begin gemaakt met het onderzoek naar de familie van der Leeuw in Den Haag en omgeving. Spoedig werd duidelijk dat er voor Den Haag en omgeving sprake was van drie families, die door J.M. van der Leeuw worden aangeduid als de

  1. Johannes familie

  2. Gerardus familie

  3. Franciscus-familie

Alle takken zijn tot de stamvader Joost Jansz. Van der Leeuw getrouwd met Aaltje Joosten c.q. Jan van der Leeuw zijn terug te leiden. Er is ook een vierde zoon (Pieter) van Joost Jansz van der Leeuw met enkele nakomelingen. 


De Gerardus-familie was ook het onderwerp van onderzoek van Jacobus van der Leeuw (1886-1967). In november 1955 publiceerde Jacobus de resultaten van zijn onderzoek dat hij in 1943/1944 was begonnen: Het geslacht van der Leeuw.

Jacobus maakte J.M. van der Leeuw erop attent dat hij zich op "heilige grond" bevond: J.M. van der Leeuw woonde destijds in de Twentstraat in Den Haag, nabij het Kortenbosch en Westeinde. De Twentstraat werd namelijk gebouwd op de grond die tot de "Heerlijkheid Kortenbosch" behoorde en eigendom zou zijn geweest van de Heren van der Leeuw.

In de 80-er jaren hield J.M. van der Leeuw een schriftelijke en telefonische enquête onder alle in het telefoonboek voorkomende Van der Leeuwen. Daaruit bleek dat er in Nederland nog acht verschillende families Van der Leeuw voorkomen, waarvan later is gebleken dat een aantal families weer tot dezelfde stamvader konden worden teruggevoerd.

J.M. van der Leeuw kwam ook in contact met andere onderzoekers die binnen hun eigen familie met onderzoek bezig waren:

 

  1. Michiel van der Leeuw (1957), een kleinzoon van eerder genoemde Jacobus van de Gerardus-familie.

  2. Gerardus van der Leeuw (1958) uit Beegden (L), die een uitvoerig overzicht kon leveren van de zogenaamde Stevensweertse familie, namelijk de afstammelingen van Cornelis van der Leeuw.

  3. Gerrit van der Leeuw (1957) uit IJlst (Fr.), die gegevens kon verschaffen over de Friese familie, namelijk de afstammelingen van Jan Lieuwes van der Leeuw (1771-1855) uit Boornbergum.

  4. Ton van der Leeuw (1941) uit Zoetermeer.

  5. Frans van der Leeuw (1936) uit Oss, met gegevens over eerder genoemde Franciscus-familie.

  6. Frans van der Leeuw (1907) uit Den Haag, met gegevens over een van de Rotterdamse families.  

Van een andere Rotterdamse familie waren reeds eerder gegevens gepubliceerd in het "Nederlands Patriciaat", Rotterdamse geslachten 15e jaargang 1925.

 

Het onderzoek van J.M. van der Leeuw leverde vele familietakken Van der Leeuw op, vooral in Zuid Holland. In zijn genealogisch overzicht zijn alleen die takken opgenomen, waarvan er toen (1996) nog nakomelingen in Nederland voorkomen.

In de 16e en 17e eeuw was de naam Van der Leeuw in de provincie Zuid Holland vrij algemeen. Allerlei takken die toen in de plaatsen Bleiswijk, Zevenhuizen, Hazerswoude, Hillegersberg, Bergschenhoek, Leiden, Maassluis, Moordrecht etc. voorkwamen zijn na verloop van tijd uitgestorven. Een direct onderling verband kon overigens slechts in enkele gevallen aangetoond worden.

 

Overige takken naast de Haagse familie Van der Leeuw:

 

De Rotterdamse familie Van der Leeuw


Stamhouder Van der Leeuw in Limburg


Van der Leeuw uit Strijen (Hoekse Waard)

Een familie Van der Leeuw die in de mannelijke lijn dreigt uit te sterven.


Van der Leeuw in Friesland


Van der Leeuw in Dordrecht


 


 

 

 

 

 

Het onderzoek van J.M. van der Leeuw

Nicolaas Laurentius van der Leeuw met zijn moeder Cornelis Berendina Schouten

Nicolaas Laurentius van der Leeuw

Lucie Beaufort-

van der Leeuw

De kleine jongen in het midden van de achterste rij is Nicolaas Laurentius van der Leeuw 23-12-1919