Schouten

 

Schouten uit Woltorf (D)

Een niet erg honkvaste familie in Zuid Holland, Utrecht en Zeeland.


Cornelia Bernardina Schouten, getrouwd op 10-2-1915 met Franciscus Johannes Gijsbertus van der Leeuw zijn de overgrootouders van moederszijde van Sep en To Beaufort. De ouders van Cornelia Bernardina zijn Simon Christian Schouten, getrouwd met Geertruida Bernardina Verduijn.
Cornelia Berendina Schouten, foto uit 1919.  (1889-1954)Johannes Schouten is de oudst teruggevonden voorvader. Hij was getrouwd met Hendrina Denie op 23-6-1743 in Gorinchem.

Bij zijn huwelijk werd vermeld dat hij een jongeman was van Woltrop en soldaat in het regiment van luitenant generaal Baron van Eck van Panthaleon, “onder comp. van majoor van der Plaat, alhier in het garnisoen”. Woltorf (nu de gemeente Peine) ligt in Niedersachsen bij Hannover.

De naam Schouten heb ik niet niet gevonden in archief Raad van State (CBG). Het Infanterieregiment 673a had vanaf 22-11-1718 Gerard Willem Baron van Eck van Panthaleon als kolonel, tot zijn overlijden op 17-4-1751. Adriaan van der Plaat werd eerst 1-1-1748 kolonel commandant van dit regiment. Wellicht was hij eerder majoor.

Vanaf 1738 tot 1744 was het regiment gelegerd in Gorinchem.

Het lijkt erop of Johannes Schouten het soldatenleven eraan heeft gegeven na zijn huwelijk. Het regiment trok in 1744 naar Doornik en Engeland. Hij kreeg tussen 1744 en 1763 elf nakomelingen in Gorinchem.De zoon van Johannes, Franciscus Schouten, geboren 1746 in Gorinchem, was “grenadier onder Ruysch” werd bij zijn huwelijk in 1773 te Bergen op Zoom met Anna Maria Klein gemeld. Met attestatie van Zierikzee: wellicht woonde Franciscus daar. Anna Maria was van Bergen op Zoom.In het archief van de Raad van State zijn voor wat betreft Ruijs alleen conduitelijsten officieren in 1773 en 1775 in Den Bosch bewaard gebleven, maar Frans Schouten komt daar niet in voor. Dat is alles wat van Ruijs bewaard is gebleven. Frans Schouten komt ook niet voor in de index bij het CBG van de Raad van State, de Collectie Wolters te Bergen op Zoom en Gorinchem en de  Collectie Wakker 1579-1795.


Circa 1774 wordt zijn zoon Johannes Schouten geboren. De geboorteplaats is niet bekend, wellicht Zierikzee of Amersfoort, maar aldaar is nog niets gevonden. In zijn huwelijksakte van 6-5-1798 staat ‘ex Amersfoort’. In de geboorteakte van zijn zoon Franciscus Lambertus Schouten in 1802 staat Zierikzee als geboorteplaats of woonplaats.