Dijkgraaf

 

Dijkgraaf in Delft

De naam Dijkgraaf is een beroepsnaam. De dijkgraaf is de benaming voor de voorzitter van een waterschap. Een dijkgraaf is vergelijkbaar met de functie van burgemeester  Een dijkgraaf is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur van een waterschap. Het dagelijks bestuur van een waterschap wordt college van dijkgraaf en heemraden genoemd. In het verleden werden bij voorkeur mensen benoemd die zelf aanzienlijke bezittingen hadden in het te beschermen gebied. De gedachte hierachter was dat het eigenbelang van de dijkgraaf hem motiveerde om de veiligheid van het gebied tegen overstromingen te waarborgen. Hoewel de titel 'dijkgraaf' geen adellijke titel is, kwamen in de praktijk dijkgraven door dit beleid vaak uit adellijke families.

Elisabeth Anna Maria Dijkgraaf is de overgrootmoeder van Sep en To Beaufort.

Zij was getrouwd met Johannes Petrus Van der List.

De familie Dijkgraaf in de dertiger jaren van de 20e eeuw:

 

Antoon (Anthonius Cornelis)Dijkgraaf, jongste broer van Elisabeth Anna Maria Dijkgraaf ca 1920

Maasdam


 

Pieter Dijkgraaf getrouwd met Jannigje van de Rest 14-9-1788 te Dordrecht is de oudst teruggevonden voorouder. Pieter Dijkgraaf zou in Maasdam geboren kunnen zijn. Helaas zijn de doopregisters van Maasdam van 1735-1770 verloren gegaan.

Mogelijk is ook dat hij een zoon is van Steven van den Dijkgraaff gedoopt 19-3-1733 te Delft, getrouwd met Margaretha van Oostenrijk.  Of een  (klein) zoon van Hendrik van den Dijkgraaff getrouwd op op 4 mei 1727 Dingenom Verschouw. Haar vader was Pieter Verschouw. Qua voornaam zou dat passen.
 

Elisabeth Anna Maria Dijkgraaf

(1898-1991)

Leonardus Hendrikus Dijkgraaf, en Johanna Catharina Vredebregt ouders van Elisabeth Maria Dijkgraaf

Bernardus Johannes Dijkgraaf (geboren 1903), broer van Elisabeth Anna Maria Dijkgraaf

Elisabeth Anna Maria Dijkgraaf

Leonardus Hendrikus van der List 1900-1957

Johanna Catharina Wilhelmina Vredenbregt 1872-1960

Maria Margaretha (Mies) van der Putten 1906-1997

Leonardus Hendrikus Dijkgraaf 1874-1944

Lena Johanna Everdina Dijkgraaf

1901-1991

Toon Dijkgraaf

Johannes Petrus van der List 1898 -1969

Elisabeth Anna Maria (Bets) Dijkgraaf

1898-1991

Johannes Leonardus (Jan) Dijkgraaf 1910-2004

Bernardus Johannes (Ben) Dijkgraaf 1903-1976

Jacoba Maria (Coba) de Vette 1903-1993

Leonardus Hendrikus Dijkgraaf 1906-1991

Cornelia Maria (Corrie) de Coo 1912-1984

H.P. (Henk) Dijkgraaf 1911-1991

Petrus Leonardus (Piet) Dijkgraaf 1900-1991

Geertruida Johanna Maria (Truus) van Schaik 1910-1991