Boedel en Nalatenschap Pieter Beaufort

 
Memorie van aangifte der Nalatenschap van wijlen den Heer Pieter Beaufort Hendriks zoon, dd 19 maart 1830

De ondergetekende Hendrik Beaufort Pieters zoon koopman in hoeden wonende te Axel, Matthijs Cornelis de Koster meester broodbakker wonende te Cortgeen als in huwelijk hebbende Catharina Maria Beaufort deze … dezes door haren gemelde man geautoriseerd en geadsisteerd.

Kiezende domicilium ten huize van den eersten declarant te Axel in de lange noordstraat wijk A no 65 verklare dat de Nalatenschap van hunnen vader en behuwdvader Pieter Beaufort 
Hendriks zoon niet boven vermeld in leven partikulier is overleden 22 september 1829 te Axel en laatst gedomicilieerd geweest de dies plaats Provincie Zeeland, door gemelde erfgenamen geërft wordt.

En verklaren zij voorts, dat de onroerende Goederen, binnen dit Rijk gelegen en door den overleden nagelaten, bestaan in:
1. een woonhuis en erf met deszelfs moeshof, staande te Axel op de markt w A no 129
2. een stal en koetshuis staande tegen over  … gebouw w A no 147
3. een huis en erf staande in de . … ..  te Axel w A no 193
4. huis met ruim 9 nederl. Roeden grond staande op den zogenaamde ..dijk bij Axel w B no 59
5. moeshof groot 5 roeden, 64 elen, gelegen in het …………… te Axel
6 .. in de Dijk genaamd den armen dijk loopende van de …der stad Axel tot aan dekreek het vroegtij
7 .. Pendelingen? Een weide en landen gelegen in den Noord … bij meergemelde stad Axel groot 3 boenders … roeden en 70 ellen

Dat wijders door dit overlijden geen Fideicommis is gedevolveerd, noch vruchtgebruik vervallen is; mitsgaders dat door niemand, buiten opgemelde Erfgenamen iets uit deze Nalatenschap wordt genoten Axel den 19 Maart 1830

Wg
H. Beaufort
M.C. de Koster
C.M. Beaufort

Memorie van aangifte der Nalatenschap van wijlen den Heer Pieter Beaufort Hendriks zoon, dd 19 maart 1830


De ondergetekende Hendrik Beaufort Pieters zoon koopman in hoeden wonende te Axel, Matthijs Cornelis de Koster meester broodbakker wonende te Cortgeen als in huwelijk hebbende Catharina Maria Beaufort deze … dezes door haren gemelde man geautoriseerd en geadsisteerd.


Kiezende domicilium ten huize van den eersten declarant te Axel in de lange noordstraat wijk A no 65 verklare dat de Nalatenschap van hunnen vader en behuwdvader Pieter Beaufort

Hendriks zoon niet boven vermeld in leven partikulier is overleden 22 september 1829 te Axel en laatst gedomicilieerd geweest de dies plaats Provincie Zeeland, door gemelde erfgenamen geërft wordt.


En verklaren zij voorts, dat de onroerende Goederen, binnen dit Rijk gelegen en door den overleden nagelaten, bestaan in:

1. een woonhuis en erf met deszelfs moeshof, staande te Axel op de markt w A no 129

2. een stal en koetshuis staande tegen over  … gebouw w A no 147

3. een huis en erf staande in de . … ..  te Axel w A no 193

4. huis met ruim 9 nederl. Roeden grond staande op den zogenaamde ..dijk bij Axel w B no 59

5. moeshof groot 5 roeden, 64 elen, gelegen in het …………… te Axel

6 .. in de Dijk genaamd den armen dijk loopende van de …der stad Axel tot aan dekreek het vroegtij

7 .. Pendelingen? Een weide en landen gelegen in den Noord … bij meergemelde stad Axel groot 3 boenders … roeden en 70 ellen


Dat wijders door dit overlijden geen Fideicommis is gedevolveerd, noch vruchtgebruik vervallen is; mitsgaders dat door niemand, buiten opgemelde Erfgenamen iets uit deze Nalatenschap wordt genoten Axel den 19 Maart 1830


Wg

H. Beaufort

M.C. de Koster

C.M. Beaufort