Nalatenschap Johanna Petronella  Beaufort

 
“Memorie van aangifte van de nalatenschap van Wijlen Mejuffrouw Johanna Petronella Befort.

Wij ondergetekenden Pieter Carel Heeroldt, Particulier en Bastiaan Cornelis Heeroldt, schilder beide wonende binnen Middelburg en domicilie verkiezende ten onzen woonhuize in de Lange Gortstraat aldaar wijk J no 335 te zamen in onze betrekking van Executeuren van den uitersten wil van wijlen Mejuffrouw Johanna Pteronella Befort krachtens hare uiterste wilsbeschikking, verleden voor de notaris Derk Johan van der Horst  … en getuigen te Middelburg den zevende Mei 1844 de 20 … aldaar geregistreerd verklaren
Dat de gemelde jufvrouw Johanna Pieternella Befort in leven zonder beroep gedomicilieerd geweest te Middelburg en aldaar den 30 Mei 1854 overleden heeft heeft gelegateerd aan hare nicht Elizabeth Jacomina Befort eene geldsom van Eenhonderd Nederlandsche gulden
Aan haren neef Jan Befort zoon van haren overleden neef Jan Befort die mede een zoon was van haren overleden broeder Cornelis Befort een gelijke geldsom van Honderd gulden.
Aan de nagelaten kinderen van haren overleden neef Cornelis Befort junior zoon van haren overleden voornoemde overleden broeder Cornelis Befort, hoofdelijk een geldsom van Honderd Nederlandsche gulden
En in geval van vooroverlijden van afstammelingen van een of meer hunner de wettige afkomelingen van de vooroverledene bij plaatsvervullingen uit dien hoofde tot zoodanig legaat geregtigd zijn de na te melden kinderen van den geregtigden Cornelis Befort junior te weten Cornelis Befort, Jacomina Befort, weduwe van Marinus France, Abraham Befort, Elizabeth Pieternella Befort in huwelijk met Leenderd Snijders, en de nagelaten kinderen van wijlen Johanna Elizabeth Befort, in huwelijk verwekt met Jacobus van Rotten, bij plaatsvervulling hunner moeder.
En hare nalatenschap na de uitkering van de voorschreven legaten en Executeuren, krachtens de vorengemelde uiterste wilsbeschikking geerfd wordt voor de eene helft door haren neef Abraham Befort Kleermaker wonende te Middelburg nagelaten zoon van haren vorengenoemde overleden broeder Cornelis Befort
En voor de wederhelft door haren neef Pieter Gelshoff, kamerbehangersknecht mede wonende te Middelburg, zoon van haren vorengemelde nicht Elizabeth Jacomina Befort.
Dat in geval van abintestato overlijden hare nalatenschap zoude zijn geerfd geworden door de nagelaten kinderen en verdere afkomelingen van haren voornoemde broeder Cornelis Befort, te weten voor een vierde deel door de kinderen van zijnen overleden zoon Cornelis Befort junior, de vorengemelde  Jacomina, Abraham, Elizabeth Pieternella Befort en de nagelaten kinderen van zijne dochter Johanna Elziabeth Befort in huwelijk verwekt met Jacob van Rotten, genaamd Cornelia Pieternella en Jacoba Johanna van Rotten
Voor een vierde deel door den vorengemelde Jan Befort, eenig nagelaten kind van zijnen vooroverleden zoon Jan Befort
En voor een vierde deel door zijnen zoon vorengemelde Abraham Befort

Dat het actif der Nalatenschap van gemelde overledene bestaat in:  etc etc”
Ruim 5000 gulden (huidige waarde/equivalent 45.000 euro).

“Memorie van aangifte van de nalatenschap van Wijlen Mejuffrouw Johanna Petronella Befort.


Wij ondergetekenden Pieter Carel Heeroldt, Particulier en Bastiaan Cornelis Heeroldt, schilder beide wonende binnen Middelburg en domicilie verkiezende ten onzen woonhuize in de Lange Gortstraat aldaar wijk J no 335 te zamen in onze betrekking van Executeuren van den uitersten wil van wijlen Mejuffrouw Johanna Pteronella Befort krachtens hare uiterste wilsbeschikking, verleden voor de notaris Derk Johan van der Horst  … en getuigen te Middelburg den zevende Mei 1844 de 20 … aldaar geregistreerd verklaren

Dat de gemelde jufvrouw Johanna Pieternella Befort in leven zonder beroep gedomicilieerd geweest te Middelburg en aldaar den 30 Mei 1854 overleden heeft heeft gelegateerd aan hare nicht Elizabeth Jacomina Befort eene geldsom van Eenhonderd Nederlandsche gulden

Aan haren neef Jan Befort zoon van haren overleden neef Jan Befort die mede een zoon was van haren overleden broeder Cornelis Befort een gelijke geldsom van Honderd gulden.

Aan de nagelaten kinderen van haren overleden neef Cornelis Befort junior zoon van haren overleden voornoemde overleden broeder Cornelis Befort, hoofdelijk een geldsom van Honderd Nederlandsche gulden

En in geval van vooroverlijden van afstammelingen van een of meer hunner de wettige afkomelingen van de vooroverledene bij plaatsvervullingen uit dien hoofde tot zoodanig legaat geregtigd zijn de na te melden kinderen van den geregtigden Cornelis Befort junior te weten Cornelis Befort, Jacomina Befort, weduwe van Marinus France, Abraham Befort, Elizabeth Pieternella Befort in huwelijk met Leenderd Snijders, en de nagelaten kinderen van wijlen Johanna Elizabeth Befort, in huwelijk verwekt met Jacobus van Rotten, bij plaatsvervulling hunner moeder.

En hare nalatenschap na de uitkering van de voorschreven legaten en Executeuren, krachtens de vorengemelde uiterste wilsbeschikking geerfd wordt voor de eene helft door haren neef Abraham Befort Kleermaker wonende te Middelburg nagelaten zoon van haren vorengenoemde overleden broeder Cornelis Befort

En voor de wederhelft door haren neef Pieter Gelshoff, kamerbehangersknecht mede wonende te Middelburg, zoon van haren vorengemelde nicht Elizabeth Jacomina Befort.

Dat in geval van abintestato overlijden hare nalatenschap zoude zijn geerfd geworden door de nagelaten kinderen en verdere afkomelingen van haren voornoemde broeder Cornelis Befort, te weten voor een vierde deel door de kinderen van zijnen overleden zoon Cornelis Befort junior, de vorengemelde  Jacomina, Abraham, Elizabeth Pieternella Befort en de nagelaten kinderen van zijne dochter Johanna Elziabeth Befort in huwelijk verwekt met Jacob van Rotten, genaamd Cornelia Pieternella en Jacoba Johanna van Rotten

Voor een vierde deel door den vorengemelde Jan Befort, eenig nagelaten kind van zijnen vooroverleden zoon Jan Befort

En voor een vierde deel door zijnen zoon vorengemelde Abraham Befort


Dat het actif der Nalatenschap van gemelde overledene bestaat in:  etc etc”

Ruim 5000 gulden (huidige waarde/equivalent 45.000 euro).