Van der List

 

Van der List in Delft

 

De oma van vaderszijde van Sep en To Beaufort is een Van der List uit Delft.


De stamvader van de Delftse Van der List-en, waaraan de familie Beaufort is geparenteerd, is Gerhardus van der Liest (von der Lyst) overleden te Haldern (Duitsland) op 22 maart 1782.

Zijn zoon Hendrik van der List/Hendric van der Liest (1760-1820) is teruggevonden in het NA berustende stamboek Onderofficieren en Minderen van de 7e compagnie Garnizoensbataljon, welke gelegerd was te Veere en te Bath. Dit stamboek vermeldt onder nr. 153 gegevens over Hendrik van der List.

Van 1793 tot 1807 was hij hoefsmid bij de artillerietrein.

Hij heeft deelgenomen aan verschillende krijgsverrichtingen:

1793 tegen de Fransen;

1796 in Duitsland;

1797 ingescheept;

1799 in Noord-Holland;

1800 in Duitsland;

1803 ingescheept;

1805 in Oostenrijk;

1815 is hij gewond geraakt aan zijn rechterhand in de slag bij Waterloo.

Hij was vanaf 9 mei 1816 ingedeeld bij de artillerietrein nationale militie no 1 als soldaat. (Brief 30 juli 1975, nummer 426/75, Staf bevelhebber der

Landstrijdkrachten, sectie krijgsgeschiedenis). Van zijn uiterlijk is het volgende bekend:

  1. Lengte (1793) 5 voeten, 9 duim en 1 streek.

  2. Aangezicht ovaal

  3. Voorhoofd hoog

  4. ogen bruin

  5. neus ordinair

  6. mond idem

  7. kin rond

  8. haar bruin

  9. wenkbrauwen idem

Hendrik van der List/ van der Liest is in de ziekenzaal te Bergen op Zoom opgenomen op 17 juni 1820 en overleden op 17 oktober 1820 aan borstwaterzucht,  60 jaar oud. Hij had de  rang van fuselier. Hij is overleden zonder roerende goederen te hebben nagelaten.

Hendrik van der List was getrouwd met Joanna Merk, die in 1803 te Alkmaar overleed. Hij hertrouwde met Jannetje Tetteroo te Delft in 1809. Bij haar had bij een dochter Joanna in 1810.

De zoon Henricus van der List werd op 30 juni 1799 te Groningen gedoopt en overleed te Delft op 13 december 1876. Zie de parenteel Van der List. Hij werd vrijgesteld voor militaire dienst , omdat hij de enige zoon was.


De naam Van der List (Delft) is deels onderzocht door de heer A.P.A. van Daalen die zelf ook verwant is aan deze Van der List-en.

 
In Delft is nog een andere familie Van der List. Deze dragers van de naam Van der List stammen af van Theodorus Silvester van der List, geboren op 31 december 1843 te 's-Gravenhage als zoon van Willem Johannes van der List, zadelmaker en Sophia Frits, beiden wonende te 's-Gravenhage. Hij huwde op 10 september 1841 te Delft met Helena Melief, die op 10 september 1841 te Pijnacker was geboren. Zij vestigden zich in 1866 te Delft.

Buiten Delft zijn nog vele niet-verwante families die de naam Van der List hebben.


In147 waren er 390 Van der List-en, in 2007 566 in Nederland:  1. aantal naamdragers per gemeente in 2007 in Nederland (bron: Meertens Instituut) 
Van der List


parenteel Gerhardus Von der Liesthttp://beaufortgenealogie.nl/PROGEN/liest/liest-frm2.htm

Johannes Petrus van der List en Elisabeth Anna Maria Dijkgraaf

Johannes Petrus van der List met Ed en Rene

Ria, Anna en Bep van der List

Elisabeth Anna Maria Van der List- Dijkgraaf